ƏSR SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

ƏSR SURƏSİ

Nəcm: 27

1-3. Yaşadığınız zamanda insanlığın vəziyyəti sübutdur ki, iman edən, sahmana salmaq məqsədi ilə işlər görən, haqqı bir-birinə tövsiyə edən; bir-birinə şərt qoşan / öyüd verən və səbri bir-birinə tövsiyə edən; bir-birinə şərt qoşan / öyüd verən kəslər xaricində hamı həqiqətən tamamilə ziyan, zərər, böhran və ağrı-acı içərisindədir.

(13 / 103, Əsr / 1-3)

2018-01-20T00:42:17+00:00