ADİYAT SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

ADİYAT SURƏSİ

Nəcm: 28

1-5. Tövşüyə-tövşüyə qaçanlar, sonra alov saçanlar, sonra sübh çağı basqın edənlər, sonra orada toz-duman qoparanlar, sonra bir dəstənin ən dəyərli qaynaqlarına, varlıqlarına soxulanlar sübutdur ki,

6. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı çox nankordur,

7. Və özü də buna qəti surətdə şahiddir.

8. Həqiqətən o, mal-dövlətə məhəbbəti ucbatından çox sərtdir.

9-11. Bəs o möhtəkir şəxslər, qəbirlərdə olanlar dirildilərək çölə atıldığı, sinələrdə olanlar yığılıb cəm edildiyi zaman, heç şübhəsiz o gün Rəblərinin onları həqiqətən xəbərdar edəcəyini bilmirlərmi?

(14 / 100, Adiyat / 1-11)

2018-01-20T00:44:03+00:00