Kainata Səsləniş

KUR’AN’A ve MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNE NASIL İNANABİLİRİZ? Mekke denilen kentte bir çocuk doğdu. Dedesi ona Muhammed adını koydu. Babası Abdullah henüz o doğmadan üç ay evvel ölmüştü. Bu yetim çocuk, annesi Âmine ile birlikte dedesi Abdülmuttalib’in himayesinde büyümekteydi. Altı yaşına gelince annesi de öldü.  İyice yetimleşti. Günleri dedesinin develerine, bağına- bostanına bakmakla geçmekte idi. Dedesi de [...]