NƏSR SURƏSİ

NƏSR SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ NƏSR SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ Nəcm: 722 1,2 Allahın köməyi və fəth gəldiyi [zaman] və sən, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördüyün zaman, 3.dərhal Rəbbini tərifləyərək Onu hər cür nöqsanlıqdan pak tut və Ondan bağışlanma dilə. Şübhəsiz [...]

TÖVBƏ SURƏSİ

TÖVBƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TÖVBƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ Nəcm: 695 1,2 Allahdan və Elçisindǝn əhd bağladığınız müşriklərə bir ultimatum, qəti xəbərdarlıq: "Yer üzündə dörd ay rahat gəzin. Və bilin ki, həqiqətən siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz və həqiqətən Allah kafirləri [...]

MAİDƏ SURƏSİ

MAİDƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ MAİDƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 672 1 Ey iman etmiş kəslər! Əhdləri yerinə yetirin. Siz, toxunulmaz olduğunuzda [həcc vaxtı / ali ilahiyyat təhsilini davam etdirərkən] ovu halal görməmək şərti ilə, sizə oxunacaqlar istisna olmaqla, dördayaqlı, [...]

FƏTH SURƏSİ

FƏTH SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ FƏTH SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 666 1-3 Şübhəsiz, Biz sənə açıq-aşkar bir fəth bəxş etdik[i] ki, [bununla] Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni doğru yola yönəltsin və sənə çox [...]

CUMUƏ SURƏSİ

CUMUƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ CUMUƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 662 1 Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, bütün kainatın hökmdarı, pak, hər cür pislik və nöqsandan uzaq olan, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan / [...]

SƏFF SURƏSİ

SƏFF SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ SƏFF SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 658 1 Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, Allahı nöqsanlıqlardan pak tuturlar. Allah, ən üstün doxycycline online kaufen , ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan / mütləq qalib [...]

TƏĞABUN SURƏSİ

TƏĞABUN SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TƏĞABUN SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 654 1 Göylərdə və yer üzündə olan şeylər, Allahı hər cür nöqsanlıqdan pak tutur. Mülk yalnız Onundur doxycyclin kaufen schweiz , bütün təriflər də yalnız Ona məxsusdur; başqasını tərifləmək olmaz. [...]

TƏHRİM SURƏSİ

TƏHRİM SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ TƏHRİM SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 650 1 Ey Peyğəmbər! Zövcələrinin razılıqlarını diləyərək Allahın halal etdiyi şeyi nə üçün sən özünə haram edirsən? Və Allah çox bağışlayan http://bethang.org/images/pharmacy/behandeling/constipatie/index.html , çox rəhm edəndir. 2 Allah, kəffarə verərək [...]

HUCURAT SURƏSİ

HUCURAT SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ HUCURAT SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 647 1 Ey iman etmiş kəslər! Allahın və Elçisinin iki əlinin arasında önə keçməyin / dində öz fikirlərinizi önə çıxarmayın. Və Allahın mühafizəsi altına daxil olun. Şübhəsiz ki, Allah ən [...]

MUCADƏLƏ SURƏSİ

MUCADƏLƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ MUCADƏLƏ SURƏSİ MƏDİNƏ DÖVRÜ   Nəcm: 641 1 Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah həqiqətən eşitdi. Allah, ikinizin danışığını da eşidir. Şübhəsiz ki, Allah, ən yaxşı eşidəndir, ən yaxşı biləndir. [...]

Go to Top