FƏLƏQ SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

FƏLƏQ SURƏSİ

Nəcm: 34

1-5. “Əmələ gətirdiyi şeylərin şərindən, çökdüyü zaman qaranlığın şərindən və düyünlərə tüpürüb üfürənlərin / sazişlərə riayət etməyənlərin şərindən və həsəd apardığı zaman həsədçinin şərindən yarılıb açılmaların[i] Rəbbinə; bütün çətinlikləri müəyyən bir proqram daxilində aradan qaldıran Allaha sığınıram” de!

(20 / 113, Fələq / 1-5)

Dipnot:

[i] Bax: 2 nömrǝli qeyd.

2018-01-20T00:55:06+00:00