FƏLƏQ SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

Paylaş

FƏLƏQ SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 34

1-5 “Əmələ gətirdiyi şeylərin şərindən, çökdüyü zaman qaranlığın şərindən və düyünlərə tüpürüb üfürənlərin / sazişlərə riayət etməyənlərin şərindən və həsəd apardığı zaman həsədçinin şərindən yarılıb açılmaların48 Rəbbinə; bütün çətinlikləri müəyyən bir proqram daxilində aradan qaldıran Allaha sığınıram” de!

(20 / 113, Fələq / 1-5)

Dipnot:

[i] Bax: 2 nömrǝli qeyd.

Paylaş