KAFİRUN SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

Paylaş

KAFİRUN SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 32

1 De ki: “Ey kafirlər [Allahın məbud və rəbb olduğunu qəbul etməyənlər]!

2 Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm / mən sizin etdiyiniz bəndəliyi etmərəm.

3 Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz / siz də mənim etdiyim bəndəliyi46 edən deyilsiniz.

4 Və mən qətiyyən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm / mən qətiyyən sizin etdiyiniz bəndəliyi edən deyiləm.

5 Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edəsi deyilsiniz / sizə də mənim etdiyim bəndəliyi edəsi deyilsiniz.

6 Sizin dininiz / etiqadınız və həyat prinsipləriniz yalnız sizin üçün, mənim dinim / etiqadım və həyat prinsiplərim də yalnız mənim üçündür.”

(18 / 109, Kafirun / 1-6)

Dipnot:

[i] Bax: 24 nömrǝli qeyd.

Paylaş