KAFİRUN SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

KAFİRUN SURƏSİ

Nəcm: 32

1. De ki: “Ey kafirlər [Allahın məbud və rəbb olduğunu qəbul etməyənlər]!

2. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm / mən sizin etdiyiniz bəndəliyi etmərəm.

3. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz / siz də mənim etdiyim bəndəliyi[i] edən deyilsiniz.

4. Və mən qətiyyən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm / mən qətiyyən sizin etdiyiniz bəndəliyi edən deyiləm.

5. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edəsi deyilsiniz / sizə də mənim etdiyim bəndəliyi edəsi deyilsiniz.

6. Sizin dininiz / etiqadınız və həyat prinsipləriniz yalnız sizin üçün, mənim dinim / etiqadım və həyat prinsiplərim də yalnız mənim üçündür.”

(18 / 109, Kafirun / 1-6)

Dipnot:

[i] Bax: 24 nömrǝli qeyd.

2018-01-20T00:51:42+00:00