KÖVSƏR SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

KÖVSƏR SURƏSİ

Nəcm: 29

1. Həqiqətən, Biz sənə bol nemət verdik.

2. Elə isə, Rəbbin üçün səlat et [maddi və yaxud zehni baxımdan dəstək ol; cəmiyyəti maarifləndirməyə çalış] və qarşına çıxan çətinliklərə sinə gər!

3. Şübhəsiz ki, səni xor görən, sonu olmayan; səyləri fayda verməyən kəsin elə özüdür!

(15 / 108, Kövsər / 1-3)

2018-01-20T00:45:59+00:00