KÖVSƏR SURƏSİ
MƏKKƏ DÖVRÜ

Paylaş

KÖVSƏR SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 29

1 Həqiqətən, Biz sənə bol nemət verdik.

2 Elə isə, Rəbbin üçün səlat et [maddi və yaxud zehni baxımdan dəstək ol; cəmiyyəti maarifləndirməyə çalış] və qarşına çıxan çətinliklərə sinə gər!

3 Şübhəsiz ki, səni xor görən

clomid 50mg kaufen

, sonu olmayan; səyləri fayda verməyən kəsin elə özüdür!

(15 / 108, Kövsər / 1-3)

Paylaş