NƏSR SURƏSİ
MƏDİNƏ DÖVRÜ

NƏSR SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

 

Nəcm: 722

1,2 Allahın köməyi və fəth gəldiyi [zaman] və sən, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördüyün zaman,

3 dərhal Rəbbini tərifləyərək Onu hər cür nöqsanlıqdan pak tut və Ondan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, O, əzəldən bəri tövbələri çox qəbul edən, tövbə etməyə çox fürsət verəndir.

(114/110, Nəsr / 1-3)

 

 

2020-07-06T16:31:00+00:00