NƏSR SURƏSİ
MƏDİNƏ DÖVRÜ

Paylaş

NƏSR SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

Nəcm: 722

1,2 Allahın köməyi və fəth gəldiyi [zaman] və sən, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördüyün zaman,

3.dərhal Rəbbini tərifləyərək Onu hər cür nöqsanlıqdan pak tut və Ondan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, O, əzəldən bəri tövbələri çox qəbul edən, tövbə etməyə çox fürsət verəndir.

(114/110, Nəsr / 1-3)

Paylaş