RƏHMAN SURƏSİ
MƏDİNƏ DÖVRÜ

Paylaş

RƏHMAN SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

 

Nəcm: 596

1-4 Rəhman [yaratdığı bütün canlılara dünyada çox mərhəmət edən Allah], Quranı / öyrənib-öyrətməyi öyrətdi, insanı əmələ gətirdi, ona xeyir və şəri, yaxşını, pisi ayırmağı öyrətdi.

5 Günəş və ay bir hesab ilə axıb getməkdədir.

6 Gövdəsiz bitkilər və ağaclar da boyun əyib tabeçilik göstərməkdədir.

7-9 Və səmanı da əmələ gətirdi, onu yüksəltdi və tərəzidə / ölçüdə / tarazlıqda həddi aşmayasınız deyə tərəzini / ölçünü / tarazlığı qoydu. Ölçünü haqqaniyetle saxlayın / qoruyun, tərəzini / ölçünü / tarazlığı pozmayın.

(97/55, Rəhman / 1-9)

 

Nəcm: 597

33 Ey cin və ins[i] tayfası! Əgər göylərin və yerin kənarlarından aşıb keçməyə gücünüz çatsa, dərhal aşın, ancaq üstün bir güc olmadan aşa bilməzsiniz.

34 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

31 Ey ağırlığı olan iki dəstə! Tezliklə sizin haqq-hesabınıza baxacağıq.

32 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

35 İkinizin də üstünüzə atəşdən alov və tüstü göndərilər və sizə yardım olunmaz.

36 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

10-12 Və [üstündə] meyvələr və salxımlı xurma ağacları, yarpaqlı dənlər və xoş qoxulu bitkilər olan yer üzünü əmələ gətirdi, onu oradakı varlıqlar üçün alçaq [döşədi].

13 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

14,15 O, görünən, bilinən varlıqları bişmiş palçıq kimi quru gildən / müxtəlif formalar ala bilən bir maddədən meydana gətirdi. Görünməz varlıqları, [görünməz] gücləri də atəşin dumansızından / enerjidən meydana gətirdi.

16 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

17 Rəhman [yaratdığı bütün canlılara dünyada çox mərhəmət edən Allah], iki məşriqin Rəbbi və iki məğribin Rəbbidir.

18 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

19 İki dənizi bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı. 20 Aralarında bir maneə var

http://krishu.de/css/kaufen/index.html%3Fp=44.html

, bir-birlərinə keçib qarışmırlar.

21 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

22 İkisindən inci və mərcan çıxar; hər ikisindən də sizin faydanıza olan bir çox şey; qida maddəsi və bəzək əşyası, içmə suyu, suvarma suyu və asan nəqliyyat imkanı əldə edilir.

23 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

24 Dənizdə uca dağlar kimi yüksəldilən gəmilər də Onundur.

25 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

26,27 Yer üzündəki hər kəs müvəqqətidir. Və o cəlal və kərəm sahibi olan Rəbbinin Özü baqi qalar.

28 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

29 Göylərdə və yerdə olan hər kəs, Ondan diləyər. O, hər an bir işdədir.

30 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

37 Sonra da göy yarılıb zeytun yağı kimi bir gül olduğu zaman…

38 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

39 Bax o gün, bilinən-bilinməyən, gəlmiş-gələcək heç kim, bir başqasının günahı barədə sorğu-sual olunmayacaq.

40 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

41 Günahkarlar, nişanlarından tanınacaq, alınlarından və ayaqlarından tutulacaqlar.

42 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

43 Bax bu, günahkarların yalan hesab etdikləri Cəhənnəmdir.

44 Onlar, onunla qaynar su arasında dolanıb duracaqlar.

45 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

46 Və Rəbbinin məqamından qorxan kəslər üçün iki cənnət var.

47 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün

, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

48 İkisinin də budaqları var.

49 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

50 İkisində də axıb gedən iki bulaq var.

51 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

52 İkisində də hər meyvədən cüt-cüt var.

53 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

54 Astarları qalın ipəkdən / atlazdan olan döşəklərə söykənmiş kəslər olaraq, iki cənnətin də dərilməsi yaxın olacaq.

55 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

56 Oralarda, daha əvvəl bilinən, bilinməyən, keçmişdəki, gələcəkdəki heç kim tərəfindən toxunulmamış; əl və nəzər dəyməmiş, baxışlarını dikənlər [gözlərini dikib baxan kəslər] var.

57 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

58 Onlar sanki yaqut və mərcandırlar.

59 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

60 Yaxşı-gözəl əməllərin əvəzi yaxşılıqdan-gözəllikdən başqa nə ola bilər?

61 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

62 Bu ikisindən aşağı iki cənnət daha var.

63 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

64 Onlar yamyaşıldır.

65 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

66 İkisində də dayanmadan coşub-daşan iki bulaq var.

67 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

68 İkisində də meyvə, xurma və nar var.

69 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

70 O meyvələrin içlərində yaxşılıqlar-gözəlliklər var.

71 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

72 Çadırlara gizlənmiş parlaq gözlülər var.

73 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

74 Bundan əvvəl onlara bilinən-bilinməyən heç kim toxunmamışdır.

75 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

76 Yaşıl yastıqlara və gözəl naxışlı kilimlərə; qeyri-adi gözəllikdəki döşəkcələrə söykənənlər olaraq…

77 Bəs siz ikiniz, Rəbbinizin gücünün çatdıqlarının; bənzərsiz gücünün, bənzərsiz nemətlərinin hansını yalan sayırsınız?

78 Əzəmət və böyüklük sahibi, əmr və qadağa qoymaq haqqına sahib olan Rəbbinin adı, necə də comərddir![ii]

(97/55, Rəhman / 33-34, 31-32, 35-36, 10-30, 37-78)

 

Dipnot:

[i] Bax: 49 nömrǝli qeyd.

[ii] Bu hissǝdǝki ayǝlǝr texniki vǝ semantik baxımdan “Rǝsmi Müshǝf”dǝkindǝn fǝrqli bir ardıcıllıqla düzülmüşdür.

Paylaş