01-ƏLƏQ SURƏSİ

02-QƏLƏM SURƏSİ

03-MÜZZƏMMİL SURƏSİ

04-MÜDDƏSSİR VƏ FATİHƏ SURƏLƏRİ

05-ƏBU LƏHƏB SURƏSİ

06-TƏKVİR SURƏSİ

07-ƏLA SURƏSİ

08-LEYL SURƏSİ

09-FƏCR SURƏSİ

10-ZUHA VƏ İNŞİRAH SURƏLƏRİ

11-ƏSR SURƏSİ

12-ADİYAT SURƏSİ

13-KÖVSƏR SURƏSİ

14-TƏKASÜR SURƏSİ

15-MAUN SURƏSİ

16-KAFİRUN SURƏSİ

17-FİL SURƏSİ

18-FƏLƏQ SURƏSİ

19-NAS SURƏSİ

20-İXLAS SURƏSİ

21-NƏCM SURƏSİ

22-ƏBƏSƏ SURƏSİ

23-QƏDR SURƏSİ

24-ŞƏMS SURƏSİ

25-BÜRUC SURƏSİ

26-TİN SURƏSİ

27-QUREYŞ SURƏSİ

28-QARİƏ SURƏSİ

29-QİYAMƏ SURƏSİ

30-HÜMƏZƏ SURƏSİ

31-MÜRSƏLAT SURƏSİ

32-QAF SURƏSİ

33-BƏLƏD SURƏSİ

34-TARİQ SURƏSİ

35-QƏMƏR SURƏSİ

36-SAD SURƏSİ

37-ƏRAF SURƏSİ

38-CİN SURƏSİ

39-YASİN SURƏSİ

40-FURQAN SURƏSİ

41-FATİR SURƏSİ

42-MƏRYƏM SURƏSİ

43-TAHA SURƏSİ

44-VAQİƏ SURƏSİ

45-ŞUƏRA SURƏSİ

46-NƏML SURƏSİ

47-QƏSƏS SURƏSİ

48-İSRA SURƏSİ

49-YUNUS SURƏSİ

50-HUD SURƏSİ

51-YUSİF SURƏSİ

52-HİCR SURƏSİ

53-ƏNAM SURƏSİ

54-SAFFAT SURƏSI

55-LOĞMAN SURƏSİ

56-SƏBA SURƏSİ

57-ZUMƏR SURƏSİ

58-MUMİN SURƏSİ

59-FUSSİLƏT SURƏSİ

60-ŞURA SURƏSİ

61-ZUXRUF SURƏSİ

62-DUXAN SURƏSİ

63-CASİYƏ SURƏSİ

64-ƏHQAF SURƏSİ

65-ZARİYAT SURƏSİ

66-ĞAŞİYƏ SURƏSİ

67-KƏHF SURƏSİ

68-NƏHL SURƏSİ

69-NUH SURƏSI

70-İBRAHİM SURƏSİ

71-ƏNBİYA SURƏSİ

72-MUMİNUN SURƏSİ

73-SƏCDƏ SURƏSİ

74-TUR SURƏSİ

75-MÜLK SURƏSİ

76-HAQQƏ SURƏSİ

77-MƏARİC SURƏSİ

78-NƏBƏ SURƏSİ

79-NAZİAT SURƏSİ

80-İNFİTAR VƏ İNŞİQAQ SURƏLƏRİ

81-RUM SURƏSİ

82-ƏNKƏBUT SURƏSİ

83-MUTƏFFİFİN SURƏSİ

84-BƏQƏRƏ SURƏSİ

85-ƏNFAL SURƏSİ

86-ALİ-İMRAN SURƏSİ

87-ƏHZAB SURƏSİ

88-MUMTƏHİNƏ SURƏSİ

89-NİSA VƏ ZİLZAL SURƏLƏRİ

90-HƏDİD SURƏSİ

91-MƏHƏMMƏD SURƏSİ

92-RƏ’D SURƏSİ

93-RƏHMAN SURƏSİ

94-İNSAN SURƏSİ

95-BƏYYİNƏ SURƏSİ

96-HƏŞR SURƏSİ

97-NUR SURƏSİ

98-HƏCC SURƏSİ

99-MUNAFİQUN SURƏSİ

100-MUCADƏLƏ SURƏSİ

101-HUCURAT SURƏSİ

102-TƏHRİM SURƏSİ

103-TƏĞABUN SURƏSİ

104-SƏFF SURƏSİ

105-CUMUƏ SURƏSİ

106-FƏTH SURƏSİ

107-MAİDƏ SURƏSİ

108-TÖVBƏ SURƏSİ

109-NƏSR SURƏSİ